Kijk naar het resultaat en oordeel zelf. Vakmanschap door ervaring en eer van je werk.